IL·LUSTRACIONS

ALTRES IL·LUSTRACIONS

1993
Il·lustració d’un mero pel cartell informatiu destinat a la recol·lecció de juvenils pel Programa de Repoblació del mero a la Reserva Marina de Ses Negres (Centre d’Estudis del Mar de Begur).


1998
Il·lustració de 7 peixos pels nous sobres de productes fumats marca Royal, per encàrrec de l’empresa COPESCO & SEFRISA.


1998
Elaboració del Calendari dels peixos 1999, per encàrrec de la Direcció General de Pesca Marítima del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.


1998
Elaboració del calendari Peixos del Mar Català 1999.

LLIBRES

MERCADER, L.- 1993. Peixos de la Costa Brava. Quaderns del Museu Municipal Cau de la Costa Brava. Sèrie Medi natural. Ajuntament de Palamós. 97 pp., 57 fig.


MERCADER, L., LLORIS, D. i J. RUCABADO – 2001. Tots els peixos del mar català. Diagnosis i claus d’identificació. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. 350 pp., 490 fig. Segona edició (juny de 2003).


NADAL, J.- 2001. Vertebrados. Origen, organización, diversidad y biología. Edicions Universitat de Barcelona i Ediciones Omega. Barcelona. 858 pp., 503 fig.


LLORIS, D., MESEGUER, S. i L. PORTA – 2003. Ictionímia. Els noms dels peixos del mar Català. Generalitat de Catalunya. Dept. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Barcelona. 417 pp.


MERCADER, L.- 2008. Del mar a la llotja. Peixos del litoral català. Raval Edicions SLU, Pòrtic. Barcelona. 136 pp., 75 fig.


MERCADER, L.- 2011. Hi ha peixos al mar? Un passeig submarí pel nostre litoral. Editorial Salvatella. Barcelona. 142 pp., 180 fig.


MERCADER, L.- 2020. Les mil i una immersions. 40 anys explorant els fons submarins de la Costa Brava. Curbet Edicions. Girona. 370 pp., 442 fig.

ARTICLES DE DIVULGACIÓ

ROVIRA, J. – 1988
La pesca i els pescadors de la Costa Brava. El peix que hem pescat. Revista de Girona, 128: 57-62 p., 3 fig.


MERCADER, L. – 1988
La pesca i els pescadors de la Costa Brava. Evolució de la pesca d’arrossegament a Palamós. Revista de Girona, 128: 51-56 p., 9 fig.


82 articles de Biologia Marina i Ictiologia a Proa de Palamós (1986-1993).

ARTICLES CIENTÍFICS

4 articles a Miscel.lània Zoològica, 5 a Cybium, 1 a Mediterranean Marine Science i 1 a Vie et Milieu.